studenten

Binnen NOD Haaglanden werken de scholen en lerarenopleidingen nauw samen om jou en je medestudenten in een diverse, kleurrijke leeromgeving op te leiden tot startbekwaam docent. Je loopt bij ons stage op verschillende vo-scholen die samen een breed palet aan leerervaringen in de grootstedelijke context bieden: van lwoo, vmbo tot vwo, van montessori onderwijs tot traditioneel onderwijs, van onderwijs gericht op excellentie tot onderwijs voor leerlingen die extra zorg nodig hebben.

Lees op deze pagina alles wat je wilt weten over een opleiding bij NOD Haaglanden!

lesgeven
leer je
in de
haagse
praktijk

Wil je leren lesgeven in een grootstedelijke context? Wil je ervaring opdoen op verschillende scholen in Den Haag? Wil je kennismaken met verschillende onderwijsconcepten en -niveaus? Dan is een opleiding bij NOD Haaglanden iets voor jou!

  • Jouw ontwikkeling centraal
  • Diverse en kleurrijke leeromgeving
  • Combinatiestages op verschillende scholen

veelgestelde vragen

NOD Haaglanden is een opleidingsschool in Den Haag: een samenwerkingsverband van vier lerarenopleidingen en zeven Haagse vo-scholen. Bij ons word je voor een belangrijk deel op de werkplek opgeleid tot docent in het voortgezet onderwijs. Binnen NOD Haaglanden werken de scholen en lerarenopleidingen nauw samen om jou en je medestudenten in een diverse, kleurrijke leeromgeving op te leiden tot startbekwaam docent. De vo-scholen bieden samen een breed palet aan leerervaringen in de grootstedelijke context, van lwoo, vmbo tot vwo, van Montessori onderwijs tot traditioneel onderwijs, van onderwijs gericht op excellentie tot onderwijs voor leerlingen die extra zorg nodig hebben. Maak hier kennis met al onze scholen!

Je kan een opleiding volgen bij NOD Haaglanden als je een lerarenopleiding volgt bij één van de volgende vier instituten: Hogeschool Rotterdam, Hogeschool Utrecht, ICLON Universiteit Leiden en SEC TU Delft.

Tijdens je opleiding bij NOD Haaglanden maak je kennis met het lesgeven in de grootstedelijke context. Je leert verschillende scholen en hun leerlingen kennen en ervaart het lesgeven in verschillende onderwijsomgevingen. Als je een hbo-opleiding volgt, krijg je ieder leerjaar een nieuwe leerwerkplek binnen NOD Haaglanden aangeboden. Als je een wo-opleiding volgt, bieden we je na een half jaar een nieuwe leerwerkplek aan.

Je opleiding bij NOD Haaglanden bestaat uit het leren op de werkplek (stage) en het gezamenlijk opleidingsprogramma van NOD Haaglanden. Bij het leren op de werkplek word je begeleid door je werkplekbegeleider, je schoolopleider en je instituutsopleider. Tijdens het werkplekleren maak je kennis met de school, je observeert lessen en ervaart hoe het is om zelf les te geven, je bereidt lessen voor en je neemt deel aan allerlei activiteiten op de school.

Daarnaast neem je deel aan het gezamenlijk opleidingsprogramma, waarin je leert over verschillende thema’s in de grootstedelijke context (bijv. adolescentiepsychologie, vakdidactiek, passend onderwijs). Je gaat naar gezamenlijke bijeenkomsten op verschillende locaties in de stad met studenten van de verschillende NOD-scholen en lerarenopleidingen en je voert opdrachten uit op je eigen werkplek en op andere scholen.

Wil je meer weten over de exacte inhoud van het opleidingsprogramma? Klik dan hier.

Aanmelden voor NOD Haaglanden kan via het aanmeldformulier. Geef ook bij het stagebureau van je lerarenopleiding aan dat je interesse hebt in NOD Haaglanden. Als je het formulier hebt ingevuld en verzonden, neemt de school waarvoor je je hebt aangemeld contact met je op om verdere afspraken te maken over je stage.

Als je meer informatie wilt over de stagemogelijkheden of vragen hebt over je aanmelding, neem dan contact op met de stagecoördinator van NOD Haaglanden via het volgende e-mailadres: stages@nodhaaglanden.nl

Je wordt in de praktijk opgeleid door een opleidingsteam van de school (werkplekbegeleider en schoolopleider) en je lerarenopleiding (instituutsopleider).

Op de school heb je voornamelijk te maken met je werkplekbegeleider; dat is je aanspreekpunt op school. Dit is een docent uit hetzelfde of een vergelijkbaar vakgebied die een opleiding heeft gevolgd om studenten op te leiden op de werkplek. De werkplekbegeleider kan je zowel vakinhoudelijk als pedagogisch-didactisch verder helpen. De schoolopleider volgt jouw voortgang, bijv. door lesbezoek en gesprekken.

Vanuit je lerarenopleiding heb je te maken met de instituutsopleider. De instituutsopleider weet wat er vanuit de lerarenopleiding van jou wordt verwacht en kan hij/zij jou daar bij begeleiden. De beoordeling wordt gedaan door de schoolopleider en de instituutsopleider/assessor. De instituutsopleider is eindverantwoordelijk voor de beoordeling.

Geen activiteiten gevonden