visie

Op deze pagina lees je meer over de vier belangrijkste uitgangspunten van de visie van NOD Haaglanden. Ben je benieuwd naar de uitwerking van de visie en het didactisch concept van NOD Haaglanden? Klik dan hier.

 

De NOD-scholen vormen samen een diverse en kleurrijke leeromgeving voor studenten, startende en ervaren docenten. De inhoud van het werk, de sociale omgeving en de beschikbare informatie bepalen samen de rijkheid van de opleidingsschool als leeromgeving. De NOD-scholen vormen samen ‘één stageschool’, waardoor studenten en (startende) docenten de kans krijgen om te profiteren van de rijke leeromgeving binnen NOD Haaglanden. Deze rijke, diverse leeromgeving wordt bewust en gestructureerd vormgegeven voor de studenten en (startende) docenten, namelijk door middel van roulatie over de NOD-scholen (‘combinatiestages’), het volgen van curriculumonderdelen over de verschillende expertises binnen NOD Haaglanden (op verschillende schoollocaties) en werkbezoeken aan de verschillende NOD-scholen.

Binnen NOD Haaglanden staat de ontwikkeling gedurende de hele onderwijsloopbaan centraal, van student tot startbekwaam docent en van startbekwaam tot bekwaam docent (van samen opleiden naar samen professionaliseren). De student of (startende) docent is zelf verantwoordelijk voor zijn eigen ontwikkelingsproces binnen de rijke leeromgeving van NOD Haaglanden.

Studenten en docenten ontdekken binnen NOD Haaglanden wat het beste bij hen past en ontwikkelen daardoor een passie voor het vak en de sector; zij proeven van allerlei aspecten van het docentschap (zoals omgaan met leerlingen met taalachterstanden, omgaan met excellente leerlingen). NOD Haaglanden zorgt ervoor dat er voldoende leermogelijkheden zijn voor studenten en (startende) docenten om zich te ontwikkelen op alle competenties of beroepsrollen.

Leren van en met elkaar is vanzelfsprekend binnen NOD Haaglanden. Het samen opleiden van studenten wordt binnen NOD Haaglanden gezien als onderdeel van een bredere professionaliseringsopdracht. Er is een doorlopende leerlijn van opleiding, inductie en doorlopende professionele ontwikkeling. In de doorlopende leerlijn ontwikkelen docenten zich steeds verder op de verschillende docentcompetenties, passend bij hun ontwikkelingsfase (student, startende docent en ervaren docent).

Binnen NOD Haaglanden leiden de lerarenopleidingen en de scholen samen op als gelijkwaardige partners voor de volle breedte van de hbo- en wo-lerarenopleidingen. Er is sprake van een op alle fronten gelijkwaardige samenwerking tussen de scholen en lerarenopleidingen: samen opleiden, professionaliseren, begeleiden én beoordelen.

Het samen opleiden krijgt vorm volgens een gemeenschappelijke visie op het opleiden van docenten, die in het didactisch concept concreet wordt uitgewerkt. Er is een gemeenschappelijk opleidingsprogramma dat toegankelijk is voor alle studenten en (startende) docenten. De scholen en instituten dragen gezamenlijk verantwoordelijkheid voor ‘onze’ NOD-studenten. Dit uit zich onder meer in de gezamenlijke studentbesprekingen in de werkgroep samen opleiden, waarin alle scholen en instituten participeren.