Veurs Voorburg

Vmbo

Kleinschalige, kleurrijke vmbo-school met speciale aandacht voor de ontwikkeling van ieders talenten.

Missie / visie

Wij zijn een veilige school waar je met jouw talent en ons goed onderwijs met elkaar leert om verder te komen. Ons motto is ‘Met ieders talent werken aan de toekomst’. Hieraan ten grondslag liggen vijf kernwaarden:

  • Professioneel
  • Samen
  • Talent
  • Betrokken
  • Kwaliteit

Onderwijskundig systeem

Een leerling van Veurs Voorburg leert op school te ontdekken welke talenten hij heeft en hoe hij die talenten kan ontwikkelen. Hij is zich bewust van zijn rol in de schoolgemeenschap, staat open voor anderen en voelt zich gekend en gewaardeerd.

Een leerling met een diploma van Veurs Voorburg bezit de volgende competenties:

  • Sociaalvaardig
  • Proactief
  • Servicegericht

Deze competenties maken in de huidige tijd het verschil in de beroepsuitoefening.

Denominatie

Interconfessioneel

Omvang

360 leerlingen

Groepsgrootte

16 – 24 leerlingen

Team / werken bij

De school werkt in vijf kleine, in grote mate zelfstandig opererende teams, waarbinnen de focus op onderwijs is gericht. Iedere docent heeft zitting in een vaksectie, waar de inhoud en resultaten van het onderwijs centraal staat.

Veurs Voorburg wil een school zijn met een inspirerende en professionele cultuur. De kern van de professionele cultuur zit in het uitgangspunt dat iedereen gelijkwaardig is als mens, maar als professional niet iedereen gelijk is: de zogenoemde ‘erkende ongelijkheid’. Hiermee wordt onderkend dat ieders kwaliteiten op een verschillend vlak liggen.  Ook is het een cultuur die gericht is op kwaliteit en de ontwikkeling van ieder personeelslid als professional.

Bijzondere vakken / activiteiten

Maatschappelijke stage; Restaurant gerund door personele en leerlingen met buurtfunctie.