Montaigne Lyceum

vmbo kader, mavo, havo, atheneum, gymnasium

Een school voor gymnasium t/m vmbo, op de rand van Nootdorp en Den Haag. Gespecialiseerd in domeinonderwijs (zelfstandigheid en eigenaarschap) en het werken aan (onderzoeks)projecten.

Missie / visie

Het Montaigne Lyceum heeft duidelijke opvattingen over onderwijs en leren die gebaseerd zijn op de opvattingen van de filosoof Michel de Montaigne (1533-1592) en samengevat worden in het motto: ‘leren van jezelf, leren met elkaar en leren in de wereld’.

Het onderwijs op het Montaigne Lyceum is afwisselend en dynamisch, doordat de leerlingen zowel vaklessen volgen als zelfstandig werken aan opdrachten, samen of individueel. Naast de ‘gewone’ leslokalen kent de school leerdomeinen, die bij uitstek geschikt zijn voor differentiatie, zelfstandig werken en samenwerken.

Onderwijskundig systeem

Het onderwijssysteem van het Montaigne Lyceum is eigenlijk een voortzetting van het zelfstandig en gedifferentieerd werken op de basisschool en is ook een goed vervolg op een Montessori- of Daltonschool of verwant daaraan.

Het behalen van een diploma, persoonlijkheidsontwikkeling en het ontwikkelen van vaardigheden die passen in de 21ste eeuw gaan op het Montaigne Lyceum hand in hand. We doen dat door persoonlijke aandacht te combineren met een verscheidenheid aan werkvormen in een gebouw dat zich bij uitstek daarvoor leent.

Denominatie

Onderdeel van de Lucas Onderwijsgroep, een christelijke organisatie.

Omvang

1.150 leerlingen

Groepsgrootte

24 – 32 leerlingen

Team / werken bij

Een team van ongeveer 90 medewerkers. Het Montaigne Lyceum is een school die ook leraren (in opleiding) de gelegenheid biedt tot leren van jezelf, met elkaar en in de wereld.

Bijzondere vakken / activiteiten

Technisch ontwerpen, Cambridge Engels, Montaigne Project Uren, Domeinlessen, allerhande reizen en projectweken.