Johan de Witt Scholengroep

ISK, praktijkonderwijs, vmbo, mavo, havo, vwo

Biedt diplomagericht en uitdagend onderwijs aan een veelkleurige leerlingenpopulatie (‘the only way is up’).

Missie / visie

Op het Johan de Witt geloven we in eerlijke, gelijkwaardige kansen voor iedere jongere. Onze overtuiging is dat goed onderwijs hiervoor de basis vormt. Gelijkwaardig betekent niet hetzelfde als gelijk. Iedereen is uniek. Daarom streven wij naar het best passende onderwijs voor elk van onze leerlingen met daarbij altijd het hoogst haalbare niveau voor ogen. In een veilige en inspirerende omgeving. Op die manier kan iedere leerling zijn beste zelf worden en met een diploma van waarde de school verlaten om de volgende stap in de maatschappij te zetten.

Onderwijskundig systeem

De leerlingen op het Johan de Witt krijgen extra pedagogische en didactische ondersteuning.

 • Intensief mentoraat van 5 uur per week.
 • Alle lessen, studiewijzers en toetsen zijn via de RTTI-systematiek opgebouwd. Docenten en leerlingen analyseren de resultaten m.b.v. QA-analyse.
 • Er wordt opbrengstgericht gewerkt.
 • Alle lessen bevatten taalondersteuning voor de leerlingen en aandacht voor woordenschat (vaktaalwoorden & signaalwoorden).
 • Veiligheid staat hoog in het vaandel

Leerlingpopulatie

Het onderwijs van het Johan de Witt is gericht op de doelgroep die het in huis heeft: leerlingen uit achterstandswijken met een laag sociaaleconomische status en een niet-westerse culturele achtergrond. Deze leerlingen starten veelal op het Johan de Witt met flinke achterstanden op het gebied van taal en daardoor ook op andere gebieden binnen het onderwijs. De doelgroep van het Johan de Witt krijgt in de huidige maatschappij door migratie- en culturele achtergronden minder kansen op doorstroom naar betere sociale omstandigheden. Daarom zullen onze leerlingen harder moeten werken om vergelijkbare kansen te creëren zoals die voor leeftijdsgenoten uit andere doelgroepen meer vanzelfsprekend zijn.

Denominatie

Openbaar

Omvang

1.750 leerlingen

Groepsgrootte

Vwo: 25+ leerlingen
Havo: 25+ leerlingen
Mavo: 25+ leerlingen
Vmbo-kader bovenbouw: 20-25 leerlingen
Vmbo-basis bovenbouw: 20-25 leerlingen
Vmbo basis/kader onderbouw: 15-20 leerlingen
Praktijkonderwijs: 16-18 leerlingen
ISK: 16-18 leerlingen

Team / werken bij

Onze docenten werken volgens de methodiek van leerKRACHT. Ze werken in teams aan de verbetering van hun eigen lessen met behulp van bordsessies, lesbezoeken, feedback geven en gezamenlijk lesontwerp.

Er is een hechte en leuke personeelsgroep, waarin gezamenlijk heel hard wordt gewerkt. Werken op het Johan de Witt is uitdagend en intensief. Daarom krijgen nieuwe docenten bij ons altijd goede persoonlijke begeleiding in de vorm van een coach. We moedigen medewerkers aan, en maken het mogelijk, zich te blijven ontwikkelen. Het Johan de Witt investeert in haar medewerkers door uitgebreide opleidingsmogelijkheden te bieden.

Bijzondere vakken / activiteiten

Kunst
De kunstlessen op het Johan de Witt worden op hoog niveau gegeven door professionals uit de kunstwereld. Er wordt samengewerkt met een aantal grote kunstinstellingen uit Den Haag: Filmhuis Den Haag, Gemeentemuseum Den Haag, Korzo Theater en het Nationale Theater. De kunstdocenten zijn verbonden aan/in dienst van de genoemde instellingen en geven les in film/media, beeldende kunst, dans en theater.

In de onderbouw worden de lessen gegeven op de zogeheten Kunstcampus (locatie Glasblazerslaan). De Kunstcampus bestaat uit vier studio’s, ieder optimaal ingericht voor het geven van onderwijs in een van de genoemde kunstdisciplines. In de bovenbouw worden de lessen gegeven binnen de professionele omgeving van de kunstinstellingen zelf.

Extra sport
Naast de reguliere LO-lessen zijn er extra lessen in sport en bewegen opgenomen in het rooster. In de onderbouw krijgen leerlingen sport+-lessen waar ze in aanraking komen met veel verschillende sport- en bewegingsmogelijkheden die laagdrempelig zijn en waar niet veel kosten aan verbonden zijn. Op die manier hopen we dat leerlingen dit soort sporten ook in hun vrije tijd gaan beoefenen.

In de bovenbouw is er het sportoriëntatie keuzeprogramma (SOK). Leerlingen kiezen een sport/activiteit uit het aanbod en krijgen gedurende een periode hierin les.

Brede school
Het Johan de Witt is een brede school, wat betekent dat de school ook buiten de reguliere lestijden geopend is voor extra onderwijsactiviteiten. De brede school richt zich op extra ondersteuning/begeleiding en bijles en op activiteiten op het gebied van kunst & sport. De brede school bestaat uit de volgende onderdelen:

 • De Zaterdagschool
 • Het Huiswerkinstituut
 • De Vakantieschool
 • De Zomerschool
 • Kunstcampus
 • Sportcampus
 • Samenwerken = samen leren (lessen op het VO voor PO-leerlingen uit groep 6, 7 en 8)

Tot slot

Excellente school 2016-2018