Edith Stein College

ISK, mavo, havo, vwo

Gespecialiseerd in onderwijs aan leerlingen waarvan de wortels niet Nederlands zijn, veelkleurig in leerlingenpopulatie en onderwijsaanbod.

Missie / visie

De belangrijkste energiebron, de grootste kracht is te vinden in de leerling zelf. Edith Stein College spant zich voortdurend in om de leerling te versterken. Veel van onze leerlingen komen uit families en buurten waar de eigenheid van hen niet de eerste en de meeste aandacht krijgt. Maar de samenleving verwacht zelfstandige mensen die zelf hun keuzes kunnen maken, hun eigen afwegingen. Edith Stein College leidt de leerlingen daarin op.

Onderwijskundig systeem

Regulier. Edith Stein werkt met de ‘goede les’ (zgn. Steinles) en is in transitie naar een school waar een hoge mate van differentiatie geboden wordt en waar het doel is om aan talentontwikkeling te doen aan de hand van gepersonaliseerd leren.

Denominatie

Interconfessioneel

Omvang

925 leerlingen

Groepsgrootte

Max. 30 leerlingen

Team / werken bij

Het lerarenteam bestaat uit ongeveer 75 personen, van jong tot oud, van beginnend tot ervaren, maar in ieder geval met een hart voor goed onderwijs.

Bijzondere vakken / activiteiten

Persoonsvorming; MX-route voor talentvolle mavo-leerlingen, waarmee ze makkelijk naar de havo kunnen doorstromen.