College St. Paul

Vmbo i.c.m. Lwoo

School voor leerlingen met leerwegondersteuning, biedt specialistische hulp om leerlingen te helpen bij het inhalen van leerachterstand en omgaan met problemen.

Missie / visie

Wij vinden dat aan een leerling die de intelligentie heeft om naar het mbo te gaan, deze mogelijkheid geboden moet worden. Door extra begeleiding op maat te bieden en gebruik te maken van hun talenten,  helpen we leerlingen die meer moeite hebben met leren, de kennis en vaardigheden op te doen om een succesvolle start te maken op het mbo.

Door ons in het kind te verdiepen, ontdekken we belemmeringen en talenten. De school heeft een breed aanbod aan extra begeleiding op zowel didactisch als sociaal-emotioneel gebied ter ondersteuning. De leerling voelt zich bij ons veilig. Het team is toegerust om zijn taken te vervullen.

Onderwijskundig systeem

Het onderwijs en de zorg voor de leerling zijn volledig geïntegreerd. De lessen en het aanbod buiten de les zijn erop gericht de leerlingen te leren omgaan met hun beperkingen en aan het onderwijsproces deel te nemen.

Denominatie

Protestants/ Rooms-Katholiek

Omvang

290 – 300 leerlingen

Groepsgrootte

Max. 17 leerlingen

Team / werken bij

In de laatste jaren zijn een aantal collega’s met pensioen gegaan. Dat betekent veel nieuwe jonge collega’s erbij. De meeste collega’s hebben bewust gekozen om met onze doelgroep te werken.

Bijzondere vakken / activiteiten

Groepslessen RT, verwerkingsuren, buitenschoolse activiteiten zoals sport, koken, gamen, knutselen etc.