organisatie

Uitgangspunten organisatiestructuur

 • De organisatie is slagvaardig met zo min mogelijk bureaucratie;
 • De focus ligt op de essentie: het samen opleiden, begeleiden, beoordelen en professionaliseren van bekwame docenten;
 • We zijn samen NOD Haaglanden: scholen én lerarenopleidingen zijn goed vertegenwoordigd in de verschillende organisatieonderdelen;
 • Commitment op alle niveaus: niet alleen de directeuren, maar ook bestuurders en medewerkers op de werkvloer committeren zich aan NOD Haaglanden.

Bestuursraad

Verantwoordelijk voor het toezicht op de realisatie van de doelen, ambities, organisatie en financiën van NOD Haaglanden.

 • Drie bestuurders namens schoolbesturen: Johan van Dam (Lucas Onderwijs, voorzitter), Arno Peters (VO Haaglanden) en Mees Hakkenberg (SG Zuidwest)
 • Twee directeuren namens lerarenopleidingen: Els de Bock (Hogeschool Rotterdam) en Fred Janssen (ICLON)

Stuurgroep

Eindverantwoordelijk voor de inrichting en uitvoering van het samen opleiden, begeleiden, beoordelen en professionaliseren binnen NOD Haaglanden.

 • Zeven schoolleiders namens deelnemende scholen
 • Vier directeuren (of gemachtigden) namens lerarenopleidingen.
 • Dagelijks bestuur: Voorzitter Anne Segeren (Johan de Witt Scholengroep) en vicevoorzitter Gert-Jan Kloos (Edith Stein College)
 • Programmamanager: Esther de Ruijter

Werkgroep samen opleiden

Verantwoordelijk voor de uitvoering van het door de stuurgroep vastgesteld beleid ten aanzien van het samen opleiden, begeleiden, beoordelen en professionaliseren.

 • Zeven schoolopleiders namens deelnemende scholen
 • Vier vertegenwoordigers namens lerarenopleidingen
 • Voorzitter werkgroep: Esther de Ruijter (programmamanager)