opleiders

Leerlingen zijn gebaat bij goede leraren. En leraren in spe zijn gebaat bij goede opleiders en begeleiders. Daarom investeren we bij NOD Haaglanden in goed opgeleide professionals binnen de scholen en lerarenopleidingen: werkplekbegeleiders, schoolopleiders en instituutsopleiders.

De samenwerking tussen onze scholen en lerarenopleidingen is op alle fronten gelijkwaardig: samen opleiden, professionaliseren, begeleiden én beoordelen. Het samen opleiden geven wij vorm volgens een gemeenschappelijke visie op het opleiden van docenten (concreet uitgewerkt in ons didactisch concept). Zo dragen onze scholen en instituten dragen samen verantwoordelijkheid voor ‘onze’ NOD-studenten.

veelgestelde vragen

NOD Haaglanden is een opleidingsschool in Den Haag: een samenwerkingsverband van vier lerarenopleidingen en zeven Haagse vo-scholen. Bij ons word je voor een belangrijk deel op de werkplek opgeleid tot docent in het voortgezet onderwijs. Binnen NOD Haaglanden werken de scholen en lerarenopleidingen nauw samen om jou en je medestudenten in een diverse, kleurrijke leeromgeving op te leiden tot startbekwaam docent. De vo-scholen bieden samen een breed palet aan leerervaringen in de grootstedelijke context, van lwoo, vmbo tot vwo, van Montessori onderwijs tot traditioneel onderwijs, van onderwijs gericht op excellentie tot onderwijs voor leerlingen die extra zorg nodig hebben. Maak hier kennis met al onze scholen!

Studenten worden zowel vanuit de school als uit het instituut opgeleid en begeleid. Op de vo-school wordt de student voornamelijk begeleid door de werkplekbegeleider. Dit is een docent uit hetzelfde of een vergelijkbaar vakgebied die een opleiding heeft gevolgd om studenten te coachen. De werkplekbegeleider kan een student zowel vakinhoudelijk als pedagogisch-didactisch verder helpen.

Daarnaast is er op iedere stageschool minimaal één schoolopleider aanwezig. De schoolopleider is meer op afstand betrokken bij de stage van de student. De schoolopleider komt een keer op lesbezoek en voert in de stageperiode een of meerdere gesprekken met de student. Daarnaast heeft hij/zij meer overkoepelende taken o.a. het verzorgen van bijeenkomsten, het bewaken van de kwaliteit van de leerwerkplek van de studenten of het oplossen van problemen bij de stage.

De schoolcoördinator is een schoolopleider die daarnaast ook meer NOD-breed actief is en samenwerkt met schoolcoördinatoren van andere scholen. In de competentieprofielen van de werkplekbegeleider, schoolopleider en schoolcoördinator staat meer informatie over de werkzaamheden en verantwoordelijkheden van de diverse begeleiders.

Je kan werkplekbegeleider of schoolopleider worden bij NOD Haaglanden als je op één van volgende vo-scholen werkt: College St. Paul, Edith Stein College, Haags Montessori Lyceum, Johan de Witt scholengroep, Montaigne Lyceum, Veurs Voorburg of Wateringse Veld College. In overleg met je leidinggevende kan worden bekeken welke mogelijkheden er zijn. Daarnaast zijn er een aantal eisen die worden gesteld aan werkplekbegeleiders/schoolopleiders/schoolcoördinatoren:

  • Werkplekbegeleiders zijn minimaal 3 jaar werkzaam als docent en bevoegd om les te geven op de school en in het vak waar zij werkzaam zijn. Zij hebben een erkende training tot werkplekbegeleider gevolgd bij een instituut voor lerarenopleidingen.
  • Schoolopleiders zijn minimaal 3 jaar werkzaam als docent. Zij hebben een erkende opleiding tot schoolopleider afgerond of volgen een opleiding tot schoolopleider bij een instituut voor lerarenopleidingen.
  • Schoolcoördinatoren zijn schoolopleiders met extra taken en voldoen aan de eisen van de schoolopleiders.

Van alle schoolopleiders en werkplekbegeleiders van studenten wordt verwacht dat zij gecertificeerd zijn of een training/opleiding gaan volgen om zich te certificeren. Voor werkplekbegeleiders wordt binnen NOD Haaglanden een eigen werkplekbegeleiderstraining verzorgd. Schoolopleiders kunnen een schoolopleidersopleiding volgen bij één van de NOD-instituten. Ook komt er een NOD-specifiek professionaliseringsprogramma voor alle werkplekbegeleiders, schoolopleiders en instituutsopleiders. Over de training/opleiding is het van belang om af te stemmen met je leidinggevende.

Geen activiteiten gevonden