Welke opleiders en begeleiders zijn er actief binnen NOD Haaglanden? En wat doen zij?

Studenten worden zowel vanuit de school als uit het instituut opgeleid en begeleid. Op de vo-school wordt de student voornamelijk begeleid door de werkplekbegeleider. Dit is een docent uit hetzelfde of een vergelijkbaar vakgebied die een opleiding heeft gevolgd om studenten te coachen. De werkplekbegeleider kan een student zowel vakinhoudelijk als pedagogisch-didactisch verder helpen.

Daarnaast is er op iedere stageschool minimaal één schoolopleider aanwezig. De schoolopleider is meer op afstand betrokken bij de stage van de student. De schoolopleider komt een keer op lesbezoek en voert in de stageperiode een of meerdere gesprekken met de student. Daarnaast heeft hij/zij meer overkoepelende taken o.a. het verzorgen van bijeenkomsten, het bewaken van de kwaliteit van de leerwerkplek van de studenten of het oplossen van problemen bij de stage.

De schoolcoördinator is een schoolopleider die daarnaast ook meer NOD-breed actief is en samenwerkt met schoolcoördinatoren van andere scholen. In de competentieprofielen van de werkplekbegeleider, schoolopleider en schoolcoördinator staat meer informatie over de werkzaamheden en verantwoordelijkheden van de diverse begeleiders.