Wanneer kan ik schoolopleider of werkplekbegeleider worden bij NOD Haaglanden?

Je kan werkplekbegeleider of schoolopleider worden bij NOD Haaglanden als je op één van volgende vo-scholen werkt: College St. Paul, Edith Stein College, Haags Montessori Lyceum, Johan de Witt scholengroep, Montaigne Lyceum, Veurs Voorburg of Wateringse Veld College. In overleg met je leidinggevende kan worden bekeken welke mogelijkheden er zijn. Daarnaast zijn er een aantal eisen die worden gesteld aan werkplekbegeleiders/schoolopleiders/schoolcoördinatoren:

  • Werkplekbegeleiders zijn minimaal 3 jaar werkzaam als docent en bevoegd om les te geven op de school en in het vak waar zij werkzaam zijn. Zij hebben een erkende training tot werkplekbegeleider gevolgd bij een instituut voor lerarenopleidingen.
  • Schoolopleiders zijn minimaal 3 jaar werkzaam als docent. Zij hebben een erkende opleiding tot schoolopleider afgerond of volgen een opleiding tot schoolopleider bij een instituut voor lerarenopleidingen.
  • Schoolcoördinatoren zijn schoolopleiders met extra taken en voldoen aan de eisen van de schoolopleiders.