Wat is NOD Haaglanden?

NOD Haaglanden is een opleidingsschool in Den Haag: een samenwerkingsverband van vier lerarenopleidingen en zeven Haagse vo-scholen. Bij ons word je voor een belangrijk deel op de werkplek opgeleid tot docent in het voortgezet onderwijs. Binnen NOD Haaglanden werken de scholen en lerarenopleidingen nauw samen om jou en je medestudenten in een diverse, kleurrijke leeromgeving op te leiden tot startbekwaam docent. De vo-scholen bieden samen een breed palet aan leerervaringen in de grootstedelijke context, van lwoo, vmbo tot vwo, van Montessori onderwijs tot traditioneel onderwijs, van onderwijs gericht op excellentie tot onderwijs voor leerlingen die extra zorg nodig hebben. Maak hier kennis met al onze scholen!