De opleidingsschool verankerd in het HRM-beleid

Leren van en met elkaar is vanzelfsprekend binnen NOD Haaglanden. Het samen opleiden van studenten wordt binnen NOD Haaglanden gezien als onderdeel van een bredere professionaliseringsopdracht. Er is een doorlopende leerlijn van opleiding, inductie en doorlopende professionele ontwikkeling. In de doorlopende leerlijn ontwikkelen docenten zich steeds verder op de verschillende docentcompetenties, passend bij hun ontwikkelingsfase (student, startende docent en ervaren docent).