Hoe ziet het werkplekleren er uit? Met wie krijg ik te maken?

Je wordt in de praktijk opgeleid door een opleidingsteam van de school (werkplekbegeleider en schoolopleider) en je lerarenopleiding (instituutsopleider).

Op de school heb je voornamelijk te maken met je werkplekbegeleider; dat is je aanspreekpunt op school. Dit is een docent uit hetzelfde of een vergelijkbaar vakgebied die een opleiding heeft gevolgd om studenten op te leiden op de werkplek. De werkplekbegeleider kan je zowel vakinhoudelijk als pedagogisch-didactisch verder helpen. De schoolopleider volgt jouw voortgang, bijv. door lesbezoek en gesprekken.

Vanuit je lerarenopleiding heb je te maken met de instituutsopleider. De instituutsopleider weet wat er vanuit de lerarenopleiding van jou wordt verwacht en kan hij/zij jou daar bij begeleiden. De beoordeling wordt gedaan door de schoolopleider en de instituutsopleider/assessor. De instituutsopleider is eindverantwoordelijk voor de beoordeling.