Hoe ziet mijn opleiding bij NOD Haaglanden er uit?

Tijdens je opleiding bij NOD Haaglanden maak je kennis met het lesgeven in de grootstedelijke context. Je leert verschillende scholen en hun leerlingen kennen en ervaart het lesgeven in verschillende onderwijsomgevingen. Als je een hbo-opleiding volgt, krijg je ieder leerjaar een nieuwe leerwerkplek binnen NOD Haaglanden aangeboden. Als je een wo-opleiding volgt, bieden we je na een half jaar een nieuwe leerwerkplek aan.

Je opleiding bij NOD Haaglanden bestaat uit het leren op de werkplek (stage) en het gezamenlijk opleidingsprogramma van NOD Haaglanden. Bij het leren op de werkplek word je begeleid door je werkplekbegeleider, je schoolopleider en je instituutsopleider. Tijdens het werkplekleren maak je kennis met de school, je observeert lessen en ervaart hoe het is om zelf les te geven, je bereidt lessen voor en je neemt deel aan allerlei activiteiten op de school.

Daarnaast neem je deel aan het gezamenlijk opleidingsprogramma, waarin je leert over verschillende thema’s in de grootstedelijke context (bijv. adolescentiepsychologie, vakdidactiek, passend onderwijs). Je gaat naar gezamenlijke bijeenkomsten op verschillende locaties in de stad met studenten van de verschillende NOD-scholen en lerarenopleidingen en je voert opdrachten uit op je eigen werkplek en op andere scholen.

Wil je meer weten over de exacte inhoud van het opleidingsprogramma? Klik dan hier.