Themabijeenkomst ‘Samen werken aan een gezamenlijk opleidingsprogramma’

Op 5 juni 2020 heeft NOD Haaglanden een online themabijeenkomst van het Platform Samen Opleiden en Professionaliseren gehost over ‘Samen werken aan een gezamenlijk opleidingsprogramma’. Meer informatie over de bijeenkomst en de presentatie van NOD is te vinden op de website van het Platform.

https://www.platformsamenopleiden.nl/meeting/online-themabijeenkomst-samen-werken-aan-een-gezamenlijk-opleidingsprogramma-visie-ontwerp-en-uitvoering/