Positief advies voor NOD Haaglanden

NOD Haaglanden heeft een positief advies gekregen van de NVAO, de Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie. Dit advies is een resultaat om trots op te zijn! NOD Haaglanden heeft zich in vier jaar tijd ontwikkeld van aspirant opleidingsschool naar een volwaardige opleidingsschool. De NVAO heeft haar advies aangeboden aan de minister van OCW.

Voor de NVAO-beoordeling hebben we een informatiedossier opgesteld (klik hier voor het informatiedossier). Op 9 februari 2021 vond de hoorzitting plaats, waarin drie groepen NOD-vertegenwoordigers (studenten, werkplekbegeleiders en opleiders, directeuren en bestuurders) zijn bevraagd door een panel. Het beoordelingspanel noemt onder andere als positieve punten dat NOD Haaglanden een heldere visie heeft, waarin diversiteit een centrale rol speelt en die recht doet aan de Haagse context. Om studenten de diversiteit te laten ervaren, zijn zij binnen NOD Haaglanden gedurende hun opleiding gegarandeerd van een opleidingsplaats en rouleren zij van school (combinatiestages). Ook ons kwaliteitssysteem is een sterk punt, waarbij onze opleidingscommissie en de peer review opvallen.

In de afgelopen jaren heeft NOD Haaglanden een stevig fundament neergezet voor het samen opleiden van docenten in de Haagse grootstedelijke context. Dit hebben we op 17 oktober 2019 ook mogen laten zien aan de ministers van OCW (klik hier voor het nieuwsitem). Ontwikkeling staat centraal, ook voor ons als partnerschap. We kijken ernaar uit om van en met elkaar te blijven leren en daarmee bij te dragen aan de kwalitatieve en kwantitatieve versterking van het Haagse onderwijs.