Goed nieuws voor NOD Haaglanden

Bij aanvang dit schooljaar heeft de NOD een subsidieaanvraag ingediend om voor de status van aspirant-opleidingsschool in aanmerking te komen. Op 28 november 2017 heeft NOD Haaglanden het goede nieuws gekregen dat de aanvraag voor bekostiging als aspirant-opleidingsschool is toegewezen. De komende drie schooljaren worden door NOD Haaglanden ingezet als ontwikkeltijd. In het vierde jaar volgt de NVAO-beoordeling voor het verkrijgen van de status van erkende c.q. structureel bekostigde opleidingsschool.