Het opleidingsprogramma van NOD Haaglanden voor schooljaar 2023-2024 is bekend!

We werken voortaan met vier NOD-praktijkdagen op wisselende NOD-locaties, waarbij je als student zelf kunt kiezen aan welke praktijkmodules en/of intervisie je deelneemt.

Klik hier voor het programmaboekje 2023-2024 voor studenten hbo 2-3-4 en wo.

Graag tot ziens op de praktijkdagen!

De werkplaats diversiteit van het ICLON heeft in samenwerking met NOD Haaglanden een toolbox diversiteit ontwikkeld (klik hier voor de toolbox). De ontwikkeling van de toolbox is mogelijk gemaakt door de gemeente Den Haag. Het boekje is voor iedereen die geïnteresseerd is in onderwijs voor democratisch burgerschap en onderwijs aan cultuurdiverse klassen. De werkvormen kunnen gebruikt worden door docenten in het voortgezet onderwijs maar ook door opleiders bij docentprofessionalisering en het opleiden van studenten van de lerarenopleiding.

Het is geen boekje om een keer te lezen en dan op de plank te laten staan. Het zou mooi zijn als alle docenten, zowel startende als ervaren, minstens één keer per schooljaar een werkvorm uit het boekje zouden gebruiken in de les. Niet alleen om in diverse klassen bewustzijn te ontwikkelen: ook in meer homogeen samengestelde scholen of klassen is het belangrijk om leerlingen bewust te maken van diversiteit in de maatschappij. Het is waardevol om te leren je te verplaatsen in mensen waarvan je vindt dat zij anders zijn dan jij, met andere denkbeelden of gewoonten.

Klik hier voor het nieuwsbericht van de Universiteit Leiden.

Het opleidingsprogramma voor 2021-2022 is bekend! In ons programmaboekje vind je alle informatie over de startbijeenkomst, de praktijkmodules en de intervisie.

We zien je graag in het nieuwe schooljaar.

 

NOD Haaglanden heeft een positief advies gekregen van de NVAO, de Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie. Dit advies is een resultaat om trots op te zijn! NOD Haaglanden heeft zich in vier jaar tijd ontwikkeld van aspirant opleidingsschool naar een volwaardige opleidingsschool. De NVAO heeft haar advies aangeboden aan de minister van OCW.

Voor de NVAO-beoordeling hebben we een informatiedossier opgesteld (klik hier voor het informatiedossier). Op 9 februari 2021 vond de hoorzitting plaats, waarin drie groepen NOD-vertegenwoordigers (studenten, werkplekbegeleiders en opleiders, directeuren en bestuurders) zijn bevraagd door een panel. Het beoordelingspanel noemt onder andere als positieve punten dat NOD Haaglanden een heldere visie heeft, waarin diversiteit een centrale rol speelt en die recht doet aan de Haagse context. Om studenten de diversiteit te laten ervaren, zijn zij binnen NOD Haaglanden gedurende hun opleiding gegarandeerd van een opleidingsplaats en rouleren zij van school (combinatiestages). Ook ons kwaliteitssysteem is een sterk punt, waarbij onze opleidingscommissie en de peer review opvallen.

In de afgelopen jaren heeft NOD Haaglanden een stevig fundament neergezet voor het samen opleiden van docenten in de Haagse grootstedelijke context. Dit hebben we op 17 oktober 2019 ook mogen laten zien aan de ministers van OCW (klik hier voor het nieuwsitem). Ontwikkeling staat centraal, ook voor ons als partnerschap. We kijken ernaar uit om van en met elkaar te blijven leren en daarmee bij te dragen aan de kwalitatieve en kwantitatieve versterking van het Haagse onderwijs.

NOD Haaglanden biedt studenten, werkplekbegeleiders en opleiders de mogelijkheid om webinars over online onderwijs te volgen van de Rode Loper. Deze webinars worden verzorgd door Schoolblocks en georganiseerd in samenwerking met de drie andere Haagse opleidingsscholen VO.

Meer informatie is te vinden op de website https://sites.google.com/schoolblocks.nl/webinars-rodeloper/homepage.

Vanwege de aangescherpte maatregelen tegen het coronavirus vinden de bijeenkomsten van het NOD opleidingsprogramma tot nader bericht online plaats. Reserveer de bijeenkomsten alvast in je agenda!

Op 5 juni 2020 heeft NOD Haaglanden een online themabijeenkomst van het Platform Samen Opleiden en Professionaliseren gehost over ‘Samen werken aan een gezamenlijk opleidingsprogramma’. Meer informatie over de bijeenkomst en de presentatie van NOD is te vinden op de website van het Platform.

https://www.platformsamenopleiden.nl/meeting/online-themabijeenkomst-samen-werken-aan-een-gezamenlijk-opleidingsprogramma-visie-ontwerp-en-uitvoering/

Tijdens de praktijkmodule Activerende Didactiek en Samenwerkend Leren (ADSL) hebben toekomstige docenten in drie praktijkbijeenkomsten geleerd hoe zij hun leerlingen kunnen activeren en samenwerken kunnen stimuleren. Deze praktijkmodule is verzorgd door Guillaume Rossouw (Edith Stein College) en Gulsum Polat (Johan de Witt Scholengroep) en ontwikkeld in nauwe samenwerking met de Hogeschool Rotterdam en de Hogeschool Utrecht. Door zelf deel te nemen aan verschillende activerende werkvormen in de praktijkbijeenkomsten, kregen de NOD-studenten de mogelijkheid om te ervaren dat activerende didactiek niet alleen zorgt voor een prettige les, maar vooral ook tot effectief en stimulerend leren. De NOD-studenten hebben de praktijkmodule succesvol afgerond met een certificaat.

Een student licht toe: “In de praktijkmodule die gegeven werd door meneer Rossouw en mevrouw Polat staat het activeren van leerlingen en samenwerken centraal. Wij, als beginnend docenten, mochten hier maximaal de vruchten van plukken. De variatie aan werkvormen die werden aangeboden sluiten compleet aan op de leefwereld van de leerlingen. ‘’Hoe bereik ik de leerlingen op een manier dat zij de stof zullen onthouden?’’ Op een leuke en speelse manier werd hier mee omgegaan. De opdrachten die ons werden voorgeschoteld zaten bomvol ideeën om de leerlingen een zo leuk en leerzame tijd mogelijk te geven tijdens de les. Dankzij meneer Rossouw en mevrouw Polat zijn de docenten in spé nu nóg beter voorbereid om de lessen een zo leuk en sfeervolle invulling mogelijk te geven.”

Op 17 oktober 2019 waren de ministers van OCW op bezoek bij NOD Haaglanden en de Opleidingsschool Rotterdam. Arie Slob en Ingrid van Engelshoven waren onder de indruk van de manier waarop we samen leraren opleiden voor Den Haag en Rotterdam. Arie Slob: “Ik ben jaloers op hoe deze studenten worden opgeleid en had dit graag toen ik zelf als docent werd opgeleid ook op deze manier gewild. Deze vorm van opleiden kan zeker de toekomst zijn.” Lesgeven leer je in de Haagse praktijk!

Wil je meer weten over het ministersbezoek?

https://www.vo-raad.nl/nieuws/samen-opleiden-en-professionaliseren-heeft-de-toekomst

 

 

 

 

 

Op woensdagmiddag 11 september vanaf 15u vindt de startbijeenkomst van NOD Haaglanden plaats! Alle studenten, die in september 2019 starten met een stage bij een NOD Haaglanden, zijn van harte welkom op deze bijeenkomst op het Montaigne Lyceum (Kiekendiefstraat 25 Den Haag).

Je maakt tijdens de startbijeenkomst kennis met de veelzijdigheid van onze NOD-scholen en hun leerlingen. We vertellen je dan graag meer over het NOD-programma en de mogelijkheden binnen onze opleidingsschool. Het programmaboekje van NOD Haaglanden voor 2019-2020 kun je alvast downloaden: Programmaboekje NOD Haaglanden 2019-2020

Graag tot 11 september!

 Onderdeel: Startbijeenkomst NOD Haaglanden

 Voor wie: Alle studenten die in september 2019 met hun stage starten op een NOD-school

 Wanneer: 11 september 2019

 Hoe laat: Van 15.00u tot 17.00u

Waar: Montaigne Lyceum Kiekendiefstraat 25 Den Haag

Aanmelden: niet nodig, je wordt verwacht!