Betere lessen door activerende werkvormen: NOD-praktijkmodule ADSL succesvol afgerond

Tijdens de praktijkmodule Activerende Didactiek en Samenwerkend Leren (ADSL) hebben toekomstige docenten in drie praktijkbijeenkomsten geleerd hoe zij hun leerlingen kunnen activeren en samenwerken kunnen stimuleren. Deze praktijkmodule is verzorgd door Guillaume Rossouw (Edith Stein College) en Gulsum Polat (Johan de Witt Scholengroep) en ontwikkeld in nauwe samenwerking met de Hogeschool Rotterdam en de Hogeschool Utrecht. Door zelf deel te nemen aan verschillende activerende werkvormen in de praktijkbijeenkomsten, kregen de NOD-studenten de mogelijkheid om te ervaren dat activerende didactiek niet alleen zorgt voor een prettige les, maar vooral ook tot effectief en stimulerend leren. De NOD-studenten hebben de praktijkmodule succesvol afgerond met een certificaat.

Een student licht toe: “In de praktijkmodule die gegeven werd door meneer Rossouw en mevrouw Polat staat het activeren van leerlingen en samenwerken centraal. Wij, als beginnend docenten, mochten hier maximaal de vruchten van plukken. De variatie aan werkvormen die werden aangeboden sluiten compleet aan op de leefwereld van de leerlingen. ‘’Hoe bereik ik de leerlingen op een manier dat zij de stof zullen onthouden?’’ Op een leuke en speelse manier werd hier mee omgegaan. De opdrachten die ons werden voorgeschoteld zaten bomvol ideeën om de leerlingen een zo leuk en leerzame tijd mogelijk te geven tijdens de les. Dankzij meneer Rossouw en mevrouw Polat zijn de docenten in spé nu nóg beter voorbereid om de lessen een zo leuk en sfeervolle invulling mogelijk te geven.”